Anant Patel

  anant@paramshanti.org
  ankur@paramshanti.org
  Ankurbhai’s Whatsapp Number
  ( +91 8055036764 )

  jatin.prashant@paramshanti.org

  Address

  Vishwa Parivartak Ishwariya Vidhyalay,
  c/o Radhe Party Plot ,Chenpur, Near Chenpur Bus Stand, New Ranip Road, AHMEDABAD – Gujrat – 382470